Het beste onderwijs realiseren samen met onze leerlingen.

Onze school

De Antoniusschool geeft onderwijs aan kinderen van 4 tot ongeveer 13 jaar. Dit is vergelijkbaar met de groepen 1 t/m 8 van het regulier basisonderwijs. Bij kinderen die cluster IV onderwijs volgen, is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek, die het zorgaanbod van de basisschool overstijgt.

Op de locatie in Hoorn wordt onderwijs geboden aan 4 tot 7 jarigen.


Meestal hebben de kinderen wel voldoende intellectuele mogelijkheden, maar komen ze door hun gedragsproblematiek niet tot een optimale leerontwikkeling. Hun gedrag leidt vaak tot problemen in de omgang of contacten met andere kinderen en/of volwassenen, waardoor ze als moeilijk ervaren worden. We spreken van integrale problematiek als dit gedrag zich in meerdere situaties voordoet, zoals in het gezin, in de buurt en op school.


Deze kinderen hebben meer aandacht en begeleiding nodig. Zij hebben baat
bij een specifieke en gerichte aanpak, zodat zij zo goed mogelijk het primair onderwijs doorlopen en later kunnen functioneren in de maatschappij.

 


Locaties

Antonius Hoorn

Scheerder 2
1625 VA Hoorn

0251-65 57 71

antoniusschool@aloysiusstichting.nl