Integraal Kind en Expertise Centrum

Speciaal onderwijs, zorg en kinderopvang, alles op één plek. Dat is het ideaal voor kinderen, ouders én professionals die intensief samenwerken. Het kan bij het Integraal Kind en Expertise Centrum Jonge Kind (IKEC) in Hoorn.

 

Het IKEC in Hoorn is een samenwerking tussen SBO scholen De Wissel en De Piramide, SO school De Eenhoorn, Daghulp Tamarinde van Parlan in samenwerking met SO Antoniusschool en kinderopvang SKH.

 

Tjarde Soppe (Parlan Jeugdhulp), Diane Duin (Speciaal Basisonderwijs) en Simone Zwagerman zijn de coördinatoren van IKEC Jonge Kind.

 


Locaties

Antonius Hoorn

Scheerder 2
1625 VA Hoorn

0251-65 57 71

antoniusschool@aloysiusstichting.nl